19/4/12

Στόχος: η φθορά των συνειδήσεων του Εντ. Ρόζενταλ

  • Πώς οι τέχνες και τα Μ.Μ.Ε. συμβάλλουν καταλυτικά στη φθορά των συνείδησεων και στον κονφορμισμό της μαζικής κουλτούρας;
  • Πώς δημιουργούνται οι μύθοι και σε τι εξυπηρετούν;
  • Πώς καλλιεργήθηκε η νοοτροπία της ατομικής ευτυχίας, της εν γένει παθητικότητας και της απολιτίκ υπερηφάνειας;
  • Πώς από τα κοσμοϊστορικά πολιτικά/κοινωνικά κινήματα φτάσαμε στο σημείο αποστροφής της πολιτικής ζωής και αποποίησης κάθε ευθύνης;
  • Πώς ο ψυχολογικός καταναγκασμός προκαλεί το φόβο ή την αγανάκτηση καταστέλλοντας την έλλογη ικανότητα του ανθρώπου και μετουσιώνοντας τον σε ένα παθητικό καταναλωτή χωρίς κριτική ικανότητα;
  • Πώς αποπροσανατολίζεται η κοινή γνώμη από τα πραγματικά προβλήματα;
  • Πώς το πανεπιστήμιο από ένα κοινωνικό περιβάλλον  που προωθεί  την πολύπλευρη καλλιέργεια του ατόμου και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του μεταμορφώνεται σε ένα κοινωνικό χώρο επαγγελματοποίησης και  εξειδίκευσης;
  • Πώς η ιδεολογική πάλη δεν είναι ξέχωρη από την ταξική πάλη;
  • Πώς η αστική τάξη εμποδίζει την ελεύθερη πνευματική δραστηριότητα αποσκοπώντας συνεχώς στο κέδρος;
"Στόχος: η φθορά των συνειδήσεων" του σοβιετικού Κοινωνιολόγου και δημοσιογράφου, Εντ. Ρόζενταλ αποτελεί ένα ενδιαφέρον και κατατοπιστικό ιδεολογικό εγχειρίδιο, το οποίο συνδέει την ιδεολογική με την ταξική πάλη. Δεν πρόκειται για κοινωνιολογική ανάλυση με δυσνόητους επιστημονικούς όρους, αλλά για μια  εξαιρετική πολιτική και κοινωνιολογική ανάλυση με καθημερινούς όρους και παραδείγματα ρουτίνας με απώτερο σκοπό την αφύπνιση της ατομικής και συλλογικής συνείδησης, καθώς επίσης την απόλυτη κατανόηση κοινωνικών και λοιπών φαινομένων. Aξίζει να διαβαστεί απ' όλους μας για να κατανοήσουμε πώς φτάσαμε ως εδώ.

1 σχόλιο: